Sdružení důních a strojírenských technologií - SDST

Je sdružením společností střední velikosti, jejichž celkový objem produkce činí ročně více než 3 miliardy Kč. Vývojové, projekční, výrobní a obchodní aktivity jsou zaměřeny do následujících oblastí:

• Stroje, zařízení a služby pro standardní prostředí i pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachu
• Důlní stroje a zařízení strojní, elektrická a pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce
• Dopravní, manipulační a ekologická zařízení
• Důlní lokomotivy kolejové a závěsné
• Speciální výrobní linky, ocelové konstrukce
• Ruční nářadí pneumatické a hydraulické
• Prvky vysokotlaké hydrauliky, hydraulické obvody
• Manipulace s hutními materiály a jejich svazky
• Spínací elektrické soupravy, rozvaděče, nevýbušná svítidla
• Automatizace, analýza a detekce plynů, nukleární čidla
• Dodávky kompletního příslušenství ke strojům a zařízením
• Zajištění komplexního servisu