Wszyscy członkowie

Czym jest SDST?

Zjednoczenie technologii górniczych i budowy maszyn
Jest zjednoczeniem przedsiębiorstw wielkości średniej, ich wolumen produkcyjny przekracza corocznie 3 miliardy CZK. Rozwojowe, konstrukcyjne, produkcyjne i handlowe kierowane są do następujących zakresów:

• Maszyny, urządzenia i usługi przeznaczone do pracy w warunkach zwykłych, a także do otoczenia z zagrożeniem wybuchu gazów, par oraz pyłów
• Maszyny i urządzenia górnicze: mechaniczne i elektryczne oraz zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy
• Urządzenia transportowe, manipulacyjne i ekologiczne
• Lokomotywa spalinowe podwieszone i torowe
• Produkcyjne linie specjalne, konstrukcje stalowe
• Narzędzia pneumatyczne i hydrauliczne
• Armatury i układy hydrauliczne, węże wysokociśnieniowe
• Manipulacja wyrobami hutniczymi i ich pakietami
• Zestawy stycznikowe, szafy rozdzielcze, lampy przeciwwybuchowe
• Automatyzacja, analiza i detekcja gazów, czujniki jądrowe
• Dostawy kompleksowego wyposażenia do maszyn i urządzeń
• Zapewnienie kompleksowego serwisu