FOTOSOUTĚŽ - OPAVSKÝ PRŮMYSL OČIMA DĚTÍ

Soutěž je určena žákům 7.-9. ročníků základních škol.

Žáci budou v rámci smluvených exkurzí v průmyslových podnicích Sdružení důlních a strojírenských technologií pořizovat fotografie výrobních procesů.

Zúčastněné základní školy uspořádají výstavu fotografií ve svých prostorách a nejlepších pět prací ze školního kola zašlou organizátorům soutěže ve formátu JPG nebo PNG a v maximálním rozlišení.Minimální rozlišení je 2 304 x 3 072 px, tj. 7 Mpx. Fotografie v menším rozlišení nemohou být do soutěže zařazeny.

Porota ze zaslaných fotografií vyhodnotí 20 nejlepších prací, které budou v červnu 2017 vyhlašovatelem soutěže vytištěny a použity k uspořádání výstavy ve veřejných prostorách galerie OC Breda & Weinstein.Prosíme o uvedení nejen jména autora, ale i názvu fotografie a průmyslovou firmu.

Vyhodnoceny budou kategorie Cena odborné poroty a Cena návštěvníků výstavy. Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny poskytnuté Sdružením důlních a strojírenských technologií. Termín uzávěrky přihlášek je 30. ledna 2017.

Přihlášení do soutěže bude považováno za udělení souhlasu se zveřejněním jména a fotografií soutěžících.