Członkowie SDST

AVHB - Hydraulika, spol. s r.o.

Palhanecká 17

747 07 Opava 7

Osoby kontaktowej: Ing. Jaroslav Fojtek, ředitel

Tel.: +420 553 625 408, Fax: +420 553 627 520

E-mail: fojtek@avhb.cz, www.avhb.cz

witryna internetowa »

Firma działa w dziedzinie hydrauliki przemysłowej już od 1993 r. w następnych zakresach:

 • Produkcja i sprzedaż końcówek i tulejek wężowych, dystrybucja wężów
 • Kompleksowe wyposażenie stanowisk pracy opancerzania wężów urządzeniem firmy UNIFLEX (prasy, krajalnicy, sieczkarnia wężów)
 • Produkcja kompletnych wężów
 • Dystrybucja nakrętek hydraulicznych, szybkosprzęgłów, techniki pomiarowej, kurków kulistych. rur,…
 • Produkcja cylindrów hydraulicznych.

KOEXPRO Ostrava a.s.

U cementárny 1303/16

703 00 Ostrava 3

Osoby kontaktowej: Ing. Jaroslav Pařenica, prokurista

Tel.: +420 596 633 923, Fax: +420 596 633 923

E-mail: koexpro@koexpro.cz, www.koexpro.cz

witryna internetowa »

Spółka jest producentem i dostawcą środków małej mechanizacji, to jest narzędzia ręcznego, urządzeń maszynowych i technologii przeznaczonej priorytetowo dla górnictwa węglowego oraz wydobycia przez sposób górniczy. Program rozwojowy, produkcyjny, handlowy i serwisowy spółki w tym obszarze jest skierowany na dostawy produktów i technologii zapewniających postanowienia Wytycznej Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/ES-ATEX, i wymogi harmonizowanych norm EN 1127-2, EN 13463-1 i poprzez to spełniających wymogi do stosowania w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu do 1,5 CH4 (tzw. "niebezpieczne warunki atmosferyczne 2"). Program produkcyjny i handlowy rozdziela się do grup:

 • narzędzia pneumatyczne
 • narzędzia hydrauliczne
 • urządzenia do transportu i manipulacji
 • urządzenia do pompowania i transportu mieszanin bryjowatych
 • jednocelowe maszyny i urządzenia wg. wymóg klientów


Spółka, oprócz dostaw do targu krajowego, jest długotrwałym eksporterem do Polski, Rosji, Ukrainy, Turcji, Chin, Wietnamu. Produkty przeznaczone dla tych rynków są na podstawie wymogów klientów na bieżąco certyfikowane dla eksploatacji w kopalniach.

Korespondenční a fakturační
adresa provozovny:

FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.

Vávrovická 275/89

747 07 Opava, Vávrovice

Osoby kontaktowej: Ing. Ondřej Tůma, jednatel

Tel.: +420 553 608 608, Fax: +420 553 608 609

E-mail: info@ferram.cz, www.ferram.cz

witryna internetowa »

Od momentu założenia w 1991 roku spółka FERRAM STROJÍRNA zdobyła silną pozycje na rynku krajowym i międzynarodowym w dziedzinie inżynierii dzięki jakości, niezawodności tradycji i doświadczeniu. Silą firmy jest wysoka precyzja i doświadczenie w produkcji i montażu, w połączeniu z doświadczonym zarządzaniem projektami

Obecnie firma zamierza się do zadania produkcji jednorazowej, małoseryjnej oraz powtarzanej. Wraz z naszymi partnerami współpracujemy już w fazie rozwoju i produkcji scenicznej i dokumentacji projektowej z celem efektywnej produkcji.

Oferujemy naszym partnerom niezależne rozwiązania techniczne, produkcyjne montaż i kompletacje urządzeń włącznie z montażem u odbiorców końcowych.

Główne handlowe i produkcyjne nastawienie firmy:

 • produkcja i instalacja maszyn zgodnie z dostarczoną dokumentacją
 • spawane
 • spawane włącznie z obróbką
 • części mechaniczne włącznie z montażem
 • maszyny górnicze
 • urządzenia transportowe i manipulacyjne.

GENERI, s.r.o.

Uničovská 50

787 01 Šumperk

Osoby kontaktowej: Ing. Zdeněk Kinšt, ředitel

Tel.: +420 583 214 183, Fax: +420 583 214 183

E-mail: obchod@generi.cz, www.generi.cz

witryna internetowa »

Spółka powstała w 1993 roku jako producent czeski. Produkty firmy GENERI są dostarczane według katalogu lub są produkowane według individualnych potrzeb klienta tak, aby zapewnić najlepiej odpowiadające mu rozwiązanie techniczne.

Firma jest czeskim specjalistą w zakresie:

 • Produkcji urządzeń elektrycznych do środowiska zagrożenia wybuchem
 • Napraw i doradztwa w zakresie urządzeń do stref wybuchu
 • Produkcji przemysłowych urządzeń elektrycznych
 • Urządzenia oświetleniowe – przeciwwybuchowe i przemysłowe
 • Przeciwwybuchowe gniazdka i wtyczki
 • Kable grzejne – dodatkowe systemy grzewcze, ogrzewacze przeciwwybuchowe i przemysłowe
 • Obudowy ochronne, również ogrzewane, do urządzeń pomiarowych i regulacyjnych

PRESTAR, s.r.o.

Vávrovická 287/101

747 07 Opava - Vávrovice

Osoby kontaktowej: Ing. František Horák, ředitel

Tel.: +420 553 759 722, Fax: +420 553 759 721

E-mail: f.horak@prestar.cz, www.prestar.cz

witryna internetowa »

Prestar, sp. o. o. jest firmą budowy maszyn – produkuje urządzenia do automatyzowanej produkcji i opracowanie rur ( maszyna prostujące, do opakowania rur i prętów do związków, linie do kontroli, maszyny do ciecia i dalsze) i manipulacyjną technikę ( produkty według typu lądunku takich jak ingoty, kręgi blach, pierścienie, produkty według typu urządzenia, takich jak chwytaki, belki, pozycjonery i inne).

Firma z siedzibą w Opavie (CZ) została założona w 1991 roku. W 2007 roku była dokonana nowa hala montażowa i całkowita powierzchnia produkcyjna jest 6 400 m2. Od 2001roku jest firma certyfikowana w systemie jakości EN ISO 9001:2000.

Prestar, sp.o.o. projektuje, produkuje i montuje dostarczane urządzenia z obsadą doświadczonych pracowników. Urządzenia i automatyzowane linie produkcyjne są projektowane według wymagań klienta i zoptymalizowane według produktywności linii produkcyjnej. Dzięki przestrzeganiu tych zasad staliśmy się niezawodnym i długotrwałym partnerem naszych klientów.

VVUÚ, a.s.

Pikartská 1337/7

716 07 Ostrava - Radvanice

Osoby kontaktowej: Ing. Vladimír Dvořák,
vedoucí divize 60 – Strojírenská výroba

Tel.: +420 596 252 489, Mob.: +420 602 409 038,
Fax: +420 596 252 165

E-mail: dvorakv@vvuu.cz, www.vvuu.cz

witryna internetowa »

Wcześniej Naukowo badawczy instytut został założony więcej niż 60 latami z misją rozwiązywać przede wszystkim problematykę bezpieczeństwa i technologii w głębinowych kopalń.

W dzisiejszości jest VVUÚ skuteczna spółka działająca w dziedzinach: Certyfikacja wyrobów, doświadczenia, ocenianie zgody, certyfikacja systemów menażerstwa jakości i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy, certyfikacja systemów menażerstwa enwironmentalnego, analiza ryzyka wybuchu, działalność inspekcyjna, engineering, produkcja maszynowo mechaniczna, działalność handlowa.

W Zjednoczeniu technologii górniczych i budowy maszyn jest VVUÚ zastąpiony dywizją 60 – Maszynowo mechaniczna produkcja

Dywizja 60 – Maszynowo mechaniczna produkcja realizuje swoją produkcje w dwóch halach powierzchnością 1135 m2 i 1190 m2. Program produkcyjny dywizje jest kierowany zwłaszcza do dwóch głównych segmentów:

a) Produkcja produktów ochronnych i przeciwpyłowych dla firm działających przez sposób górniczy..


b) Produkcja konstrukcji stalowych oraz specjalnych elementów do kompletow inwestycyjnych w budownictwie, energetyce i pod.

FERRIT s.r.o.

Na Zbytkách 41

739 01 Staré Město u Frýdku-Místku

Osoby kontaktowej: Ing. Pavel Mohelník, ředitel

Tel.: +420 558 411 605, Fax: +420 558 621 820

E-mail: ferrit@ferrit.cz, www.ferrit.cz

witryna internetowa »

Firma Ferrit sp.z o. o. powstała w 1993 roku. Firma swoją działalnością nawiązała do tradycji mechanizacji górnictwa czeskiego, wykorzystując obszerne kontakty i doświadczenia zespołu swoich pracowników, posiadających długoletnie doświadczenie w tej branży.

Dostawy nie ograniczają się tylko na czeski rynek, ale sięgają również za granice. Urzadzenia dostarczane przez firmę wykorzystane są do pracy na powierzchni i w podziemiach kopalń w rejonach Syberii v Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, Polsce, Węgrach i Słowacji. Firma sprowadza części zamienne do urządzeń produkcji rosijskej i ukrainskej pracujących w czeskich kopalniach.

Miedzy najważniejsze produkty firmy Ferrit należą urządzenia:

 • do transportu podwieszanego
 • do transportu torowego
 • do transportu osobowego linowego
 • do transportu ciężarów nadmiernych
 • do kruszenia węgla
 • spagoładowarki
 • do regeneracji kształtowników
 • elektryczne i hydrauliczne

ZAM-SERVIS, s.r.o.

Křišťanova 1116/14

702 00 Ostrava - Přívoz

Osoby kontaktowej: Ing. František Ševčík, ředitel

Tel.: +420 596 135 422-4, Fax: +420 596 135 425

E-mail: zam@zam.cz, www.zam.cz

witryna internetowa »

ZAM – SERVIS, sp. z o. o. został założony w 1994 roku jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością i od samego początku rozwija się dynamicznie. Zajmuje się produkcja, dostawami i serwisem urządzeń elektrycznych, elektronicznych, zabezpieczających, regulacyjnych, mierników i analizatorów. Firma mieści się w Ostrawie, w bezpośredniej bliskości polskiego Śląska. Firma posiada przedstawicielstwa w Polsce i na Słowacji, a także licznych lokalnych dystrybutorów.

Produkty:


Wyroby do środowiska Ex w kopalniach i w chemii.

Automatyzacja procesów technologicznych:

 • Studium, dokumentacja zlecenia, dokumentacja montażowa, dokumentacja wykonawcza i projektowa
 • Kierowanie przenośników taśmowych – jednostki automatyzacyjne i komponenty
 • Wyłączniki bezpieczeństwa do transportu taśmowego i sygnalizacji
 • Czujniki technologiczne do transportu taśmowego
 • Detektory metali

Pomiary własności produktów podczas produkcji

 • Pomiary jakości węgla
 • Pomiary wilgotności materiału

Domowe i przemysłowe detektory gazów

Analizatory gazów do pomiarów ciągłych

Przenośne urządzenia pomiarowe do wielkości fizycznych Testo

 • Pomiary temperatury
 • Pomiary wilgotności
 • Pomiary strumienia i przepływu
 • Pomiary ciśnienia, obrotów, oświetlenia i hałasu
 • Analiza spalin i detekcja nieszczelności
 • Systemy dostępu
 • Systemy ewidencji czasu pracy

Hansen Electric, spol s r.o.

Těšínská 2977/79c

746 01 Opava

Osoby kontaktowej: Ing. Josef Šimeček, jednatel a ředitel společnosti

Tel.: +420 553 816 958, Fax: +420 553 816 930

E-mail: info@hansen-electric.cz, www.hansen-electric.cz

witryna internetowa »

Hansen Electric Hansen Electric, sp. z o. o. powstała w 1992 roku z nazwiskiem Ostroj- Hansen+Reinders, kiedy spółka czeska Ostroj Opava i germańska spółka Hansen & Reinders otworzyli spółkę społeczną. W 2011 roku nazwisko spółki uległo zmianie na Hansen Electric.

W spółce pracuje koło 220 pracowników i obrót roczny waha się koło 750 mil. Kč. Przedmiotem działalności jest rozwój, produkcja, sprzedaż i naprawy urządzeń elektronicznych do środowiska zagrożenia wybuchem, przeważnie do kopalń, serwis i naprawy elektro silników i generatorów elektrycznych do 10MW.

Spółka oferuje:

 • Maszyny i urządzenia elektryczne do środowiska zagrożenia wybuchem, mianowicie
 • zestawy stycznikowe do mocy 850 kW/1 000V
 • zestawy do gładkiego rozbiegu napędów elektrycznych (SOFTSTART) do mocy 4 x 250kW/1 000 V
 • zestawy transformatorowe do mocy 2,1 MVA
 • zestawy wyłącznikowe
 • frekwencyjne przetworniki do mocy 400 kVA/1200 V
 • niewybuchowe lampy
 • iskrowo bezpieczne systemy programowe do sterowania eksploatacyjnych technologii w kopalniach
 • iskrowo bezpieczne elementy do pomiarów i regulacji
 • iskrowo bezpieczne źródła, przetworniki sygnałów, przetworniki odłączacie
 • remonty kapitalne elektro silników i generatorów do mocy 10 MW/ 6 KV


Urządzenia zapewniają wymogi do stosowania w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu wg. Wytycznej Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/ES-ATEX. Spółka dodaje swoje produkty nie tylko do Republiki Czeskiej, ale do całego swiata. Naszymi głównymi klientami zagranicznymi są kompanie kopalniane w Rosji, Ukrainie, Meksyku, Germanii, Polsce, Słowacji, Turcji i innych. Chodzi o dostawy bezpośrednie lub sub-dostawy technologii wydobywczych dla firm jako Bucyrus, Kopex, T-Machinery, Ostroj, Joy, Sandwik i dalszych. Dla wszystkich urządzeń zapewnia spółka jakościowy serwis gwarancyjny i po-garancyjny.